ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ CJS

2โรงเรียน cjs

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ CJS

ช้างชูคบเพลิง

ช้างเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลคชเสนีซึ่งเป็นนามสกุลของผู้ก่อตั้งโรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ แสงสว่างจากคบเพลิงเปรียบประดุจแสงแห่งปัญญาที่หากแม้นมีอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิต ปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ก็สามารถนำพาชีวิตของตนให้สามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยความแข่งแกร่ง จนบังเกิดความมั่นคงของชีวิต