ปรัชญาของโรงเรียน

เปี่ยมล้นคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา พลานามัยสมบูรณ์

คำขวัญของโรงเรียน

ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อแม่